BASE LIGHT Revberse FUJI-Shaped
ベースライト 逆富士形(V字型)

 20形(幅150)
MVB2102/32N5-N8


昼白色

8,184円


MVB2102/16N5-N8


昼白色

6,634円


MVB2102/08N5-N8


昼白色

5,084円


LX3-170-20N-CL20

調光非対応
5000K

6,433円


LX3-170-10N-CL20

調光非対応
5000K

4,882円


LX3-170-19D-CL20

調光非対応
6500K

6,433円


LX3-170-18WW-CL20

調光非対応
3500K

6,433円


LX3-170-18L-CL20

調光非対応
3000K

6,433円


LX3-170-9D-CL20

調光非対応
6500K

4,882円


LX3-170-9L-CL20

調光非対応
3000K

4,882円


 20形(幅230)
LX3-170-20N-CL20W


5000K

6,529円


LX3-170-10N-CL20W

調光非対応
5000K

4,979円


LX3-170-19D-CL20W

調光非対応
6500K

6,529円


LX3-170-19W-CL20W

調光非対応
4000K

6,529円


LX3-170-18WW-CL20W

調光非対応
3500K

6,529円


LX3-170-18L-CL20W

調光非対応
3000K

6,529円


LX3-170-9D-CL20W

調光非対応
6500K

4,979円


LX3-170-9W-CL20W

調光非対応
4000K

4,979円


LX3-170-9WW-CL20W

調光非対応
3500K

4,979円


LX3-170-9L-CL20W

調光非対応
3000K

4,979円


 40形(幅150)
MVB4104/69N5-NX8

連続調光タイプ
昼白色

12,323円


MVB4104/52N5-NX8

連続調光タイプ
昼白色

10,773円


MVB4104/52N5-N8


昼白色

9,610円


MVB4104/40N5-N8


昼白色

8,254円


MVB4104/32N5-N8


昼白色

7,556円


MVB4104/25N5-N8


昼白色

7,363円


MVB4104/20N5-N8


昼白色

6,781円


MVB4104P/69N5-NX8

プルスイッチ
昼白色

13,990円


MVB4104P/52N5-NX8

プルスイッチ
昼白色

12,439円


MVB4104P/52N5-N8

プルスイッチ
昼白色

11,277円


MVB4104P/40N5-N8

プルスイッチ
昼白色

12,062円


MVB4104P/32N5-N8

プルスイッチ
昼白色

9,223円


MVB4104P/25N5-N8

プルスイッチ
昼白色

9,029円


MVB4104P/20N5-N8

プルスイッチ
昼白色

8,448円


MVDB4104/69N5-NX8


昼白色

10,932円


MVDB4104/52N5-N8


昼白色

10,932円


MVDB4104/25N5-N8


昼白色

10,932円


LX200F-69N-CL40

調光非対応
5000K

13,931円


LX200F-51N-CL40

調光非対応
5000K

12,380円


LX200F-40N-CL40

調光非対応
5000K

12,187円


LX190F-69N-CL40

調光非対応
5000K

12,768円


LX190F-51N-CL40

調光非対応
5000K

11,218円


LX190F-40N-CL40

調光非対応
5000K

11,024円


LX190F-32N-CL40

調光非対応
5000K

9,939円


LX190F-25N-CL40

調光非対応
5000K

9,745円


LX190F-20N-CL40

調光非対応
5000K

8,970円


LX3-170-65D-CL40

調光非対応
6500K

11,218円


LX3-170-69N-CL40

調光非対応
5000K

11,218円


LX3-170-52N-CL40

調光非対応
5000K

9,668円


LX3-170-40N-CL40

調光非対応
5000K

8,311円


LX3-170-33N-CL40

調光非対応
5000K

7,614円


LX3-170-25N-CL40

調光非対応
5000K

7,420円


LX3-170-20N-CL40

調光非対応
5000K

6,839円


LX3-170-49D-CL40

調光非対応
6500K

9,669円


LX3-170-49W-CL40

調光非対応
4000K

9,669円


LX3-170-47WW-CL40

調光非対応
3500K

9,669円


LX3-170-46L-CL40

調光非対応
6500K

9,669円


LX160F-65N-CL40-PS

調光非対応
5000K

12,380円


LX160F-49N-CL40-PS

調光非対応
5000K

10,830円


LX160F-38N-CL40-PS

調光非対応
5000K

9,474円


LX160F-31N-CL40-PS

調光非対応
5000K

8,776円


LX160F-23N-CL40-PS

調光非対応
5000K

8,583円


LX160F-19N-CL40-PS

調光非対応
5000K

8,001円


 40形(幅230)
RQ0202


防災用Nuシリーズ専用送信機

11,903円


MQVB4103/40NA-N8


昼白色

36,250円


MVB4103/69N5-NX8

連続調光タイプ
昼白色

12,401円


MVB4103/52N5-NX8

連続調光タイプ
昼白色

10,851円


MVB4103/52N5-N8


昼白色

9,688円


MVB4103/52D5-N8


昼光色

11,824円


MVB4103/40N5-N8


昼白色

8,332円


MVB4103/32N5-N8


昼白色

7,634円


MVB4103/25N5-N8


昼白色

7,440円


MVB4103/20N5-N8


昼白色

6,859円


MVB4103P/69N5-NX8

プルスイッチ
昼白色

14,084円


MVB4103P/52N5-NX8

プルスイッチ
昼白色

12,534円


MVB4103P/52N5-N8

プルスイッチ
昼白色

11,371円


MVB4103P/40N5-N8

プルスイッチ
昼白色

12,159円


MVB4103P/32N5-N8

プルスイッチ
昼白色

9,317円


MVB4103P/25N5-N8

プルスイッチ
昼白色

9,124円


MVB4103P/20N5-N8

プルスイッチ
昼白色

8,542円


MVDB4103/69N5-NX8


昼白色

10,932円


MVDB4103/52N5-N8


昼白色

10,932円


MVDB4103/25N5-N8


昼白色

10,932円


LX3-170-49D-CL40W

調光非対応
6500K

9,747円


LX3-170-23WW-CL40W

調光非対応
3500K

7,499円


LX3-170-49W-CL40W

調光非対応
4000K

9,747円


LX3-170-47WW-CL40W

調光非対応
3500K

9,747円


LX3-170-46L-CL40W

調光非対応
3000K

9,747円


LX200F-69N-CL40W

調光非対応
5000K

14,008円


LX200F-51N-CL40W

調光非対応
5000K

12,458円


LX200F-40N-CL40W

調光非対応
5000K

12,264円


LX190F-69N-CL40W

調光非対応
5000K

12,846円


LX190F-51N-CL40W

調光非対応
5000K

11,295円


LX190F-40N-CL40W

調光非対応
5000K

11,102円


LX190F-32N-CL40W

調光非対応
5000K

10,017円


LX190F-25N-CL40W

調光非対応
5000K

9,823円


LX190F-20N-CL40W

調光非対応
5000K

9,048円


LX3-170-65D-CL40W

調光非対応
6500K

11,295円


LX3-170-69N-CL40W

調光非対応
5000K

11,295円


LX3-170-52N-CL40W

調光非対応
在庫要問合せ

9,745円


LX3-170-40N-CL40W

調光非対応
5000K

8,389円


LX3-170-33N-CL40W

調光非対応
5000K

7,691円


LX3-170-25N-CL40W

調光非対応
5000K

7,498円


LX3-170-20N-CL40W

調光非対応
5000K

6,916円


LX160F-65N-CL40W-PS

調光非対応
5000K

12,458円


LX160F-49N-CL40W-PS

調光非対応
5000K

10,908円


LX160F-38N-CL40W-PS

調光非対応
5000K

9,551円


LX160F-31N-CL40W-PS

調光非対応
5000K

8,854円


LX160F-23N-CL40W-PS

調光非対応
5000K

8,660円


LX160F-19N-CL40W-PS

調光非対応
5000K

8,079円


 110形(幅150)
MVB8122/64N21-N8


昼白色

16,538円


MVB8122/50N21-N8


昼白色

14,950円


LX200F-134N-CL110T

調光非対応
5000K

27,476円


LX200F-100N-CL110T

調光非対応
5000K

24,569円


LX200F-80N-CL110T

調光非対応
5000K

21,857円


LX190F-134N-CL110T

調光非対応
5000K

25,151円


LX190F-100N-CL110T

調光非対応
5000K

22,244円


LX190F-80N-CL110T

調光非対応
5000K

19,531円


LX190F-64N-CL110T

調光非対応
5000K

19,531円


LX190F-50N-CL110T

調光非対応
5000K

17,981円


LX190F-40N-CL110T

調光非対応
5000K

17,012円


LX3-170-127D-CL110T

調光非対応
6500K

22,050円


LX3-170-134N-CL110T

調光非対応
5000K

22,050円


LX3-170-100N-CL110T

調光非対応
5000K

19,144円


LX3-170-80N-CL110T

調光非対応
5000K

16,431円


LX3-170-64N-CL110T

調光非対応
5000K

14,881円


LX3-170-50N-CL110T

調光非対応
5000K

13,331円


LX3-170-40N-CL110T

調光非対応
5000K

12,749円


LX3-170-127W-CL110T

調光非対応
4000K

22,050円


LX3-170-123WW-CL110T

調光非対応
3500K

22,050円


LX3-170-95W-CL110T

調光非対応
4000K

19,144円


LX3-170-92WW-CL110T

調光非対応
3500K

19,144円


 110形(幅230)
MVB8121/10HN21-N5


昼白色

21,061円


MVB8121/64N21-N8


昼白色

16,696円


MVB8121/50N21-N8


昼白色

15,109円


LX200F-134N-CL110WT

調光非対応
5000K

27,631円


LX200F-100N-CL110WT

調光非対応
5000K

24,724円


LX200F-80N-CL110WT

調光非対応
5000K

22,012円


LX190F-134N-CL110WT

調光非対応
5000K

25,306円


LX190F-100N-CL110WT

調光非対応
5000K

22,399円


LX190F-80N-CL110WT

調光非対応
5000K

19,686円


LX190F-64N-CL110WT

調光非対応
5000K

19,686円


LX190F-50N-CL110WT

調光非対応
5000K

18,136円


LX190F-40N-CL110WT

調光非対応
5000K

17,167円


LX3-170-134N-CL110WT

調光非対応
5000K

22,205円


LX3-170-100N-CL110WT

調光非対応
5000K

19,299円


LX3-170-80N-CL110WT

調光非対応
5000K

16,586円


LX3-170-64N-CL110WT

調光非対応
5000K

15,036円


LX3-170-50N-CL110WT

調光非対応
5000K

13,486円


LX3-170-40N-CL110WT

調光非対応
5000K

12,904円


LX3-170-127D-CL110WT

調光非対応
6500K

22,205円


LX3-170-127W-CL110WT

調光非対応
4000K

22,205円


LX3-170-123WW-CL110WT

調光非対応
5000K

22,205円


LX3-170-95W-CL110WT

調光非対応
4000K

19,299円


LX3-170-92WW-CL110WT

調光非対応
3500K

19,299円


BASE LIGHT Trough-Shaped
ベースライト トラフ形

 20形
MMB2101/32N5-N8


昼白色

10,233円


MMB2101/16N5-N8


昼白色

8,654円


MMB2101/08N5-N8


昼白色

7,075円


LX3-170-20N-TR20

調光非対応
5000K

6,433円


LX3-170-10N-TR20

調光非対応
5000K

4,882円


 40形
MMB4101/69N5-NX8

連続調光タイプ
昼白色

12,323円


MMB4101/52N5-NX8

連続調光タイプ
昼白色

10,773円


MMB4101/52N5-N8


昼白色

9,610円


MMB4101/40N5-N8


昼白色

8,254円


MMB4101/32N5-N8


昼白色

7,556円


MMB4101/25N5-N8


昼白色

9,443円


MMB4101/20N5-N8


昼白色

8,848円


MMB4101P/69N5-NX8

プルスイッチ
昼白色

13,990円


MMB4101P/52N5-NX8

プルスイッチ
昼白色

12,439円


MMB4101P/52N5-N8

プルスイッチ
昼白色

11,277円


MMB4101P/40N5-N8

プルスイッチ
昼白色

12,062円


MMB4101P/32N5-N8

プルスイッチ
昼白色

9,223円


MMB4101P/25N5-N8

プルスイッチ
昼白色

11,149円


MMB4101P/20N5-N8

プルスイッチ
昼白色

10,554円


MMDB4101/69N5-NX8


昼白色

11,010円


MMDB4101/52N5-N8


昼白色

11,010円


MMDB4101/25N5-N8


昼白色

11,010円


 110形
MMB8121/10HN21-N5


昼白色

20,902円


MMB8121/64N21-N8


昼白色

16,538円


MMB8121/50N21-N8


昼白色

14,950円


LX190F-50N-TR110T

調光非対応
5000K

17,981円


LX190F-40N-TR110T

調光非対応
5000K

17,012円


LX3-170-134N-TR110T-LI

調光非対応
5000K

23,213円


LX3-170-134N-TR110T

調光非対応
5000K

22,050円


LX3-170-127D-TR110T

調光非対応
6500K

22,050円


LX3-170-100N-TR110T

調光非対応
5000K

19,144円


LX3-170-80N-TR110T

調光非対応
5000K

16,431円


LX3-170-64N-TR110T

調光非対応
5000K

14,881円


LX3-170-50N-TR110T

調光非対応
5000K

13,331円


LX3-170-40N-TR110T

調光非対応
5000K

12,749円


LX160F-134N-TR110T-D

調光非対応
5000K

19,764円


BASE LIGHT Two Reflective Lampshade
ベースライト 両反射笠形

 20形
MAB2101/32N5-N8


昼白色

8,394円


MAB2101/16N5-N8


昼白色

6,843円


MAB2101/08N5-N8


昼白色

5,293円


 40形
MAB4101/69N5-NX8

連続調光タイプ
昼白色

12,478円


MAB4101/52N5-NX8

連続調光タイプ
昼白色

10,928円


MAB4101/52N5-N8


昼白色

9,765円


MAB4101/40N5-N8


昼白色

8,409円


MAB4101/32N5-N8


昼白色

7,711円


MAB4101/25N5-N8


昼白色

7,518円


MAB4101/20N5-N8


昼白色

6,936円


MAB4101P/69N5-NX8

プルスイッチ
昼白色

14,179円


MAB4101P/52N5-NX8

プルスイッチ
昼白色

12,629円


MAB4101P/52N5-N8

プルスイッチ
昼白色

11,466円


MAB4101P/40N5-N8

プルスイッチ
昼白色

12,255円


MAB4101P/32N5-N8

プルスイッチ
昼白色

9,412円


MAB4101P/25N5-N8

プルスイッチ
昼白色

9,218円


MAB4101P/20N5-N8

プルスイッチ
昼白色

8,637円


MADB4101/69N5-NX8


昼白色

12,998円


MADB4101/52N5-N8


昼白色

11,855円


MADB4101/40N5-N8


昼白色

9,840円


MADB4101/25N5-N8


昼白色

10,443円


 110形
MAB8121/10HN21-N5


昼白色

21,299円


MAB8121/64N21-N8


昼白色

16,934円


BASE LIGHT For High Ceilings
ベースライト 高天井用DRGE17H41S/N-P877,541円


DRGE17H41S/N-PX8-R89,324円


DRGE20H24G/N-PJX8140,138円


DRGE17H13S/N-PJX8109,208円


DRGE20H13S/N-PJX8140,138円


DRGE17H03(MP)G/ND-PJX8143,820円


DRGE25H24G/N-PJX8162,231円


DRGE30H13S/N-PJX8169,595円


HXR205-400N-W-B-LI

高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用

85,939円


HXR205-300N-W-B-LI

高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用

71,291円


HXR205-200N-W-B-LI

高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用

48,364円


HXR205-150N-W-B-LI

高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用

39,575円


HXR205-100N-W-B-LI

高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用

30,785円


HXR210-100N-W-B

高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用
5000K

34,180円


HXR210-150N-W-B

高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用
5000K

43,946円


HX160-100N-W-B-F

高天井用

32,553円


HX160-150N-W-B

高天井用

36,273円


HX160-150N-W-B-F

高天井用

40,923円


HXR200-300N-W-B

高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用

68,361円


HXR200-400N-W-B

高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用

83,010円


EHWP25014W/NSAN986,955円


EHWP16014W/NSAN973,026円


EHWP12014W/NSAN948,705円


EHWP10014W/NSAN941,320円


EHWP08014W/NSAN930,132円